Konverteringsoptimering (CRO) är det arbete som görs för att öka andelen besökare på en webbplats till kunder. En högre procentsats av dina besökare gör det som du vill att de ska göra. Sign-ups, nedladdningar, köp eller bokningar.

Trafikanskaffning och marknadsföringsåtgärder är självklara för de flesta med en kommersiell webbplats. Det är färre som arbetar datadrivet och strukturerat med sin konverteringsoptimering, alltså att få ut så mycket som möjligt av de besökare man investerar i att få in på webbplatsen.

Företag investerar ofta i en attraktiv webbplats som är optimerad enligt best-practice. En generell tanke om konvertering men som inte är baserad på data från de unika besökare som faktisk är inne på webbplatsen. Att arbeta med vedertagna best-practice modeller är bättre än inget konverteringsarbete. Men det bästa resultatet kommer givetvis från data och analys av de faktiska besökarna på den specifika webbplatsen. Då får du insikter om vad som fungerar bra och/eller mindre bra inför ett kommande plattformsbyte eller en kommande redesign utöver det uppenbara en högre konvertering. Ovärderlig kunskap för att hela tiden optimera konverteringen och lära sig mer om sina besökares beteende och vilka trafikkällor som är de bästa.

Att arbeta med data och analysera data ger inte bara klara och tydliga förändringspunkter som kommer leda till högre konvertering. Det leder också till insikter och teser som kan testas med A/B-tester för att verkligen skapa bästa möjliga UX som leder till högre konvertering och bättre upplevelse för besökaren.

Vi på Converdiant arbetar med konverteringsoptimering med ett egenutvecklat datadrivet verktyg. Vad betyder det för dig att arbeta med oss? Vi analyserar era besökare och hittar det som rejält ökar er konvertering. Utöver det uppenbara med att ni ökar lönsamheten sparar ni också tid genom att arbeta med oss. Vi kan hjälpa er att prioritera det som ger mest effekt nu. Det är full-service. Det är enkelt och effektivt.

Vill du veta mer? Hör av dig till oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa er!